ජීවිතය දිනන්න අපි හැමෝම ආසයි…

කුරුල්ලො නිදහසේ පියාඹනවා. උන්ට අහස ගෙදර වගෙයි. අපිත් නිදහසේ පියාඹනවා. එත් මේ නිදහස කුරුල්ලෙකුටත් තියෙන්නෙ කෙටි කාලයයි. ඉගෙන ගන්න, රැකියාවක් හොයන්න, අලූතින් කූඩු හදන්න, කුරුල්ලන්ට වගේ අපිටත් කාලක් එනවා. ඉගෙන ගත්තම ජීවිතය දිනුම් කියලා ඉස්කෝලෙදි කියනවා. ඒත්… ජීවිතය කියන්නෙ ඉගෙනීමම නෙමෙයි කියලා තවත් සමහරු කියනවා. අහසෙ කෙළවරටම පියෑඹුවත්, ආපස්සට හැරිලා බැලුවම අපි ජීවිතය දිනලා නෑ. එදාට හිතට දැනෙන්නෙ බයක්. අනිත් අය ගැන ඉරිසියාවක්. අපි ඒක දන්නවා. ඒ හැමදේම මොහොතකට අමතක කරන්න. අපි සුදානම් ඔබට ජීවිතය දිනන්න කියලා දෙන්න. අපට ගෙවන්න නෙමෙයි, අපි ඔබට ගෙවන්න සුදානම්. එන්න, අපිත් එක්ක… කිමිදිලා බලන්න.

button