ඔබේ ජීව දත්ත පත්‍රිකාව

අදාල කොටුවල තොරතුරු ලියා ඉක්මනින් අපට යොමු කරන්න.
(ඉංගිරිසි අකුරු යොදා සිංහල අදහස ලිවීම ගැටළුවක් නොවේ. උදා- mage winodanshaya muddara ekathu kirima)

 

ජාතික හැඳුනුමිපත් අංකය (අවශ්‍ය)

සම්පූර්ණ නම (අවශ්‍ය)

භාවිතාකරන නම (අවශ්‍ය)

විද්‍යුත් ලිපිනය E-mail (අවශ්‍ය)

ලිපිනය (අවශ්‍ය)

දුරකථනය (අවශ්‍ය)

උපන් දිනය (අවශ්‍ය) YYYY-MM-DD

සපුරා ඇති අධ්‍යාපන සුදුසුකම්

 අපොස සා/පෙ අපොස උ/පෙ ඩිප්ලෝමා උසස් ඩිප්ලෝමා උපධි

දැනට හදාරමින් සිටින අධ්‍යාපන පාඨමාලවක් හෝ වෙනත් සුදුසුකම්

විනෝදංශ

ඔබ විසින් ඔබව හඳුන්වන්න

ඔබ ඉදිරි ජීවිතයේ දී සපුරා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන ඉලක්කයන් මොනවාද ?

වඩාත් ඔබ මේ ලෝකයේ ආදරය කරන්නේ කාටද?

ඔබ වඩාත් කැමති චිත්‍රපට 5 කුමක්ද? ඒ චිත්‍රපට අතුරින් එකක් පිළිබඳව කෙටි සටහනක් (වඩාත් කැමති වීමට හේතු)

ඔබ වඩාත් කැමති නවකතාව කුමක්ද? ඒ පිළිබඳව කෙටි සටහනක් (වඩාත් කැමති වීමට හේතු)

ඔබ වඩාත් කැමති ගීතය කුමක්ද? ඒ පිළිබඳව කෙටි සටහනක් (වඩාත් කැමති වීමට හේතු)

ඔබ වඩාත් කැමති වේදිකා නාට්‍යය කුමක්ද? ඒ පිළිබඳව කෙටි සටහනක් (වඩාත් කැමති වීමට හේතු)

ඔබ මේ ලෝකයේ ජීවත්ව සිටි හෝ දැනට ජීවත්ව සිටින වඩාත් කැමති නිර්මාණශලී පුද්ගලයා කවුද? ඔබ ඔහුට හෝ ඇයට කැමති ඇයි ?

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනය පිළිබද ඔබ දරණ මතය ?

ඔබ අදහන විශ්වාස කරන ඔබේ ආගම පිළිබද දරණ මතය ?

ජංගම දුරකථන සමග ඔබට ඇති සම්බන්ධතාවය කුමක්ද ?

මිතුරන් /නෑදෑයින් /තම පවුලේ සාමජීකයින් යන අයගේ වඩාත් ඔබ ඇසුරට ප්‍රිය කවුරුන්ද ? ඒ ඇයි ?

වඩාත් හොඳ හෙට ද ? අද ද ?

අද හෙට 

නිර්මාණශීලී මිනිස්සු බිහි කරන්නේ අත්දැකීම් ද? නිර්මාණශීලී සිතුවිලිද ? පහදන්න

ඔබ අප වෙත ලියාපදිංචි විමේ අරමුණ කුමක්ද ?

ඒ අරමුණ දිනා ගැනීමට ඔබ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක් ද?

ඉහත ඔබ සඳහන් කළේ පරම සත්‍යය තොරතුරුද ?

 ඔව් නැත

තවත් ඔබට ලියන්නට යමක් තිබේ ද?

ඔබට අප ගැන ඇති හැඟීම කුමක් ද ?

ඔබ ඔබේ ජීවිතයට ආදර්ශයක් කරගත් රුවන් වැකියක් ලියන්න.

ඒ අනුව ඔබ ජීවිතය ගෙවන්නේ කෙසේ ද ?

ඔබ අපව දැන ගත්තේ? (අවශ්‍ය)

 ෆේස් බුක් පුවත්පත් පොස්ටර්